I. ÚS 163/03

29. 05. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne ve věci ústavní stížnosti stěžovatele N. H., proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 5. 1998, sp. zn. 1 T 29/92,


takto:


Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:Podáním ze dne 18. 3. 2003, doručeným Ústavnímu soudu 20. 3. 2003, brojil stěžovatel proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí.

Ústavní soud vyzval stěžovatele k odstranění vad přípisem ze dne 1. 4. 2003, který stěžovatel obdržel dne 3. 4. 2003. Vyzval jej, aby si zvolil advokáta, který by ho v řízení před Ústavním soudem zastupoval, nebo pokud mu bude právní pomoc advokátem odmítnuta, aby se obrátil na Českou advokátní komoru. Ve lhůtě 30 dní od doručení přípisu měl stěžovatel odstranit vady návrhu a zajistit si právní zastoupení. Stěžovatel až do dnešního dne vady návrhu neodstranil.

Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, návrh odmítl na základě ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. května 2003JUDr. František Duchoň, v. r.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2003, sp. zn. I. ÚS 163/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies