III. ÚS 273/03

09. 06. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 273/03


Ústavní soud rozhodl ve věci JUDr. A. D., o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. března 2003 sp. zn. 21 Co 253/2001, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Návrh, který podal JUDr. A. D. dne 27. května 2003, označil jmenovaný jako ústavní stížnosti Ing. M. K. proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 11. března 2001 sp. zn. 21 Co 253/2001.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, je-li podán někým zjevně neoprávněným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Z obsahu ústavní stížnosti bylo zjištěno, že JUDr. A. D. není osobou oprávněnou tuto podat za Ing. M. K. - návrh nebyl jmenovaným podepsán a nebyla ani předložena plná moc, kterou by byl JUDr. D. zmocněn k zastupování a tedy k podání ústavní stížnosti jeho jménem. Proto návrh ze dne 27. května 2003, směřující proti výše označenému rozsudku Krajského soudu v Brně, nutno považovat za návrh učiněný osobou neoprávněnou [§ 30 odst. 1, § 31, § 43 odst. 1 písm. c) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. června 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 6. 2003, sp. zn. III. ÚS 273/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies