IV. ÚS 285/03

17. 06. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

USNESENÍ

Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti P. L., zastoupeného JUDr. K. K., advokátem, směřující proti rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. ledna 2002, sp. zn. 28 Cdo 2057/2001,
takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
Dne 21. května 2003 obdržel Ústavní soud ústavní stížnost, kterou se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, jímž bylo odmítnuto jeho dovolání do rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 27. února 2001, sp. zn. 12 Co 55/2001. Tímto rozsudkem byl změněn rozsudek Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 9. října 2000, sp. zn. 8 C 238/94.
Ústavní soud se nejprve zabýval formálními náležitostmi ústavní stížnosti a obrátil se na soud prvého stupně s dotazem, kdy bylo napadené rozhodnutí doručeno stěžovateli, resp. jeho právnímu zástupci. Dopisem ze dne 12. června 2003 bylo Ústavnímu soudu sděleno, že právní zástupce stěžovatele převzal usnesení Nejvyššího soudu ČR dne 7. března 2002. Tímto dnem začala běžet lhůta k podání ústavní stížnosti stanovená v ustanovení § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), v trvání 60 dnů. Lhůta marně vypršela v neděli 5. května 2002, resp. v pondělí 6. května 2002. Ústavní stížnost pak byla k poštovní přepravě podána teprve dne 20. května 2003, tedy po uplynutí více než jednoho roku.
Za této situace se Ústavní soud dále nezabýval věcí a nezbylo mu než ústavní stížnost odmítnout z důvodu podání po zákonem stanovené lhůtě dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. b) zákona.


Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 17. června 2003

JUDr. Pavel Varvařovský

soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 6. 2003, sp. zn. IV. ÚS 285/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies