III. ÚS 285/03

18. 06. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 285/03Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele A. S. - V. A., o návrhu ze dne 13. května 2003, t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel se cestou ústavní stížnosti domáhal zastavení soudního řízení, které je dle jeho názoru je v rozporu se smluvními podmínkami mezi ním a E. V.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Soudce, zpravodaj mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne, jde-li o návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušným [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 1 písm. d) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
S ohledem na obsah návrhu a citovaná právní ustanovení nutno konstatovat, že Ústavní soud není příslušným k rozhodnutí o zastavení řízení, které probíhá u obecného soudu, a proto byl návrh odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. června 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 18. 6. 2003, sp. zn. III. ÚS 285/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies