III. ÚS 189/03

23. 06. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 189/03Ústavní soud ČR rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatelů F. O. a O. O., proti rozhodnutí Finančního úřadu v Praze - západ,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í


Stěžovatelé podali dne 8. 4. 2003 podání, které směřovalo proti rozhodování finančních orgánů, a to Finančního úřadu Praha - západ a Ministerstva financí.

Protože uvedený návrh nesplňoval všechny náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byli stěžovatelé ve smyslu ustanovení § 41 písm. b) citovaného zákona vyzváni k odstranění vad návrhu ve lhůtě, která jim byla stanovena na 30 dnů. Výzva byla stěžovatelů, doručena dne 14. 5. 2003. Lhůta k odstranění vad skončila dne 13. 6. 2003.

Ve lhůtě stěžovatelé zaslali Ústavnímu soudu přípis, v němž sdělili, že jakékoliv doplnění a odstranění vad je zcela zbytečné, protože Ústavní soud by se zabýval jen tím, zda ze strany finančních orgánů byl porušen zákon a ne tím, zda notářka napsala nevýhodnou kupní smlouvu v jejich neprospěch. Uvedené podání však nelze považovat za odstranění vad uvedených ve výzvě.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelé neodstranili vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, odmítnout.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.


V Brně dne 23. června 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 23. 6. 2003, sp. zn. III. ÚS 189/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies