II. ÚS 33/02

24. 06. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Cepla a soudců JUDr. Jiřího Malenovského a JUDr. Antonína Procházky v právní věci navrhovatele JUDr. B. G., CSc., o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 10. 2001, sp. zn. 12 Co 127/01, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Navrhovatel se návrhem na zahájení řízení o ústavní stížnosti ze dne 4. 1. 2002 domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni uvedeného v záhlaví. Tvrdil, že obecný soud porušil svým rozhodnutím jeho ústavně zaručené právo dle článku 36 Listiny základních práv a svobod.

V průběhu řízení před Ústavním soudem právní zástupce navrhovatele JUDr. Vladimír Janoušek Ústavnímu soudu oznámil, že jeho mandant zemřel. Tato skutečnost byla ověřena dotazem na správní odbor Úřadu městské části Praha 10. Ze zaslaného úmrtního listu bylo zjištěno, že navrhovatel zemřel dne 30. 4. 2002.

Notářka Mgr. Ivana Uhlířová, která byla pověřena k projednání dědictví po navrhovateli, sdělila dne 12. 12. 2002 k dotazu Ústavního soudu, že dědičkami zůstavitele jsou pozůstalé dcery M. B. a Mgr. H. P.

Ústavní soud se přípisem ze dne 24. 4. 2003 obrátil na obě jmenované závětní dědičky jako procesní nástupkyně navrhovatele (§ 107 odst. 2 občanského soudního řádu za použití § 63 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů) s dotazem, zda hodlají v řízení před Ústavním soudem pokračovat nebo vezmou svůj návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti zpět. Mgr. H. P. přípisem ze dne 9. 5. 2003 oznámila, že netrvá na projednání ústavní stížnosti a bere ji zpět. Rovněž tak učinila druhá dědička M. B., a to přípisem ze dne 6. 6. 2003.

Ústavní soud proto postupoval podle § 77 zákona o Ústavním soudu a řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 24. června 2003

JUDr. Vojtěch Cepl
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 24. 6. 2003, sp. zn. II. ÚS 33/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies