III. ÚS 267/03

25. 06. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 267/03Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele P. N., o návrhu ze dne 22. května 2003,
t a k t o :


Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í


Navrhovatel, který se svým podáním domáhal přezkoumání postupu orgánů činných v trestním řízení vedeném proti jeho osobě, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů a poučen o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.
Stěžovatel, který obdržel výzvu Ústavního soudu dne 30. května 2003, vady návrhu neodstranil, a to ani podáním ze dne 2. června 2003, zejména pak nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
S ohledem na výše uvedené byl návrh odmítnut [§ 43 odst. 1 písm. a) cit. zákona o Ústavním soudu].

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 25. června 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2003, sp. zn. III. ÚS 267/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies