III. ÚS 332/01

30. 06. 2003, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud ČR rozhodl ve věci navrhovatele S., zastoupené JUDr. P. T., advokátem, proti rozsudku Krajského soudu v Plzni sp. zn. 18 Co 81/2001 ze dne 7. 3. 2001,

t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í

Navrhovatelka formou telefaxového podání podala dne 30. 5. 2001 návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti. Současně toto podání bylo doplněno písemným podáním předaným poště dne 30. 5. 2001, doručeným Ústavnímu soudu dne 31. 5. 2001. Návrh směřoval proti rozsudku Krajského soudu v Plzni sp. zn. 18 Co 81/2001 ze dne 7. 3. 2001. Současně s ústavní stížností podala navrhovatelka i dovolání a Okresní soud v Sokolově k žádosti Ústavního soudu sdělil, že předmětný spis sp. zn. 7 C 129/99 postoupil Nejvyššímu soudu ČR k projednání podaného dovolání.

Ústavní soud si znovu vyžádal předmětný spis Okresního soudu v Sokolově. Ze spisu vyplynulo, že Nejvyšší soud ČR rozhodl o podaném dovolání usnesením č.j. 21 Cdo 786/2002-85 ze dne 10. 10. 2002 tak, že dovolání odmítl.

Dříve než se Ústavní soud může zabývat věcným projednáním podané ústavní stížnosti, je povinen zkoumat, zda jsou splněny podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu").

Podle § 72 odst. 2 citovaného zákona lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů. Lhůta počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.

V předmětné věci je napaden rozsudek Krajského soudu v Plzni sp. zn. 18 Co 81/2001 ze dne 7. 3. 2001. Ze spisu Okresního soudu v Sokolově sp. zn. 7 C 129/99, č.l. 40 vyplynulo, že napadené rozhodnutí bylo doručeno právnímu zástupci stěžovatelky dne 30. 3. 2001. Tímto dnem počala plynout lhůta k podání ústavní stížnosti. Lhůta k podání ústavní stížnosti uplynula v pondělí dne 28. 5. 2001. Jak uvedeno výše, návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti byl podán faxem dne 30. 5. 2001 a ve stejný den byl podán k poštovní přepravě, návrh byl tedy podán po lhůtě stanovené pro jeho podání.

Vzhledem k uvedenému nezbylo Ústavnímu soudu než návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně dne 30. června 2003

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2003, sp. zn. III. ÚS 332/01, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies