III. ÚS 291/04

01. 07. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 291/04

Ústavní soud rozhodl dne 1. července 2004 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Musila, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Miloslava Výborného ve věci navrhovatelky A. H., bytem zastoupené JUDr. P. P., advokátem o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. prosince 2003 č. j. 30 Co 571/2003-286 a Okresního soudu Praha-východ ze dne 18. listopadu 2003 č. j. 6 C 72/2000-271 a ze dne 24. března 2004 č. j. 6 C 72/2000-293, t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í
Navrhovatelka se domáhala zrušení výše označených usnesení soudů, jimiž jí bylo poskytnuto osvobození od placení soudních poplatků ve výši jedné poloviny a umožněno poplatek v částce 296.290,- Kč splatit po 50.000,- Kč měsíčně na účet Okresního soudu Praha-východ, ačkoliv se domáhala osvobození od placení soudních poplatků v celém rozsahu. Uvedla, že rozhodnutími se cítí dotčena v právech zakotvených v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, v čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i v čl. 96 odst. 1 Ústavy České republiky, když nebyl vzat zřetel na její současné majetkové poměry, pro něž nemá možnost uhradit soudní poplatek ani jej splácet po 50.000,- Kč měsíčně.
Z obsahu rozsudku Okresního soudu Praha-východ ze dne 30. dubna 2003 č. j. 6 C 72/2000-212, jeho usnesení ze dne 18. listopadu 2003 č. j. 6 C 72/2000-271 a ze dne 24. března 2004 č. j. 6 C 72/2000-293, jakož i z usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 31. prosince 2003 č. j. 30 Co 571/2003-286 bylo zjištěno, že stěžovatelka podala odvolání proti rozsudku soudu I. stupně ze dne 30. dubna 2003, kterým byla zavázána zaplatit žalujícím částku 14.814.575,- Kč do 30 dnů od právní moci rozsudku, z podaného odvolání jí byla vyměřena poplatková povinnost ve výši poloviny poplatku, když nebylo její žádosti o přiznání osvobození od soudních poplatků v celé výši vyhověno. Krajský soud v Praze usnesení soudu I. stupně ze dne 18. listopadu 2003, jímž bylo stěžovatelce přiznáno osvobození od placení soudních poplatků do výše jedné poloviny, přezkoumal dle § 212 a 212a odst. 1 a 5 obč. soudního řádu a opodstatněně shledal rozhodnutí v souladu s § 138 odst. 1 obč. soudního řádu a se zjištěnými poměry povinné, vlastnící řadu nemovitostí, ve kterých má nepochybně zajištěnou disposici se značným majetkem, což jí umožňuje poplatek v částce 296.290,- Kč uhradit. Jak vyplývá z obsahu usnesení Okresního soudu Praha-východ ze dne 24. března 2004, povolení splátek ve výši 50.000,- Kč odpovídá konstatovaným majetkovým poměrům stěžovatelky a § 60 odst. 1 zák. č. 337/1993 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Pro výše uvedené a zjištění, že k zásahu do práv, kterých se stěžovatelka v návrhu dovolává, nedošlo, bylo rozhodnuto dle § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tak, jak ve výroku obsaženo.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 1. července 2004

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2004, sp. zn. III. ÚS 291/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies