III. ÚS 335/04

02. 07. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 2. července 2004 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem JUDr. Janem Musilem ve věci navrhovatelů Ing. J. K. a M. K. t a k t o:


Ústavní stížnost se o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í :


Ústavnímu soudu bylo dne 26. května 2004 doručeno podání navrhovatelů ze dne 24. května 2004, ve kterém navrhovatelé uplatňují námitky proti exekučnímu příkazu Obecního úřadu Mníšek ze dne 12. května 2004 čj. ŽP/OD/176/03/Š, kterým bylo přikázáno srazit z dávek sociálního zabezpečení Ing. J. K. daňový nedoplatek 862,- Kč. Navrhovatelé konstatují, že proti exekučnímu příkazu podali odvolání a žádají Ústavní soud o sdělení stanoviska k uvedené věci.

Protože toto podání nesplňovalo náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byli navrhovatelé vyzváni k odstranění jeho vad, k čemuž jim byla stanovena 15 denní lhůta. Vady návrhu spočívaly v tom, že k němu nebyla připojena kopie rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu), navrhovatelé nebyli zastoupeni advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a návrh nebyl předložen v potřebném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Výzva k odstranění vad byla navrhovatelům doručena dne 9. června 2004. Konec výše uvedené lhůty připadl tedy na 24. června 2004.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelé neodstranili vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu, než jejich návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, jak je z výroku tohoto usnesení patrno.


Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. července 2004


JUDr. Jan Musil v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 7. 2004, sp. zn. III. ÚS 335/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies