III. ÚS 345/04

12. 07. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 345/04

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 12. července 2004 ve věci navrhovatele Z. F. o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 1. března 2004 č. j. 18 Co 462/2003-105, t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í
Navrhovatel, který cestou ústavní stížnosti brojil proti výše označenému rozsudku, byl vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy a poučen mj. o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož neodstranění vad návrhu je důvodem k jeho odmítnutí.
Stěžovatel obdržel výzvu 15. června 2004, ve lhůtě vady návrhu neodstranil, když nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů). V podání ze dne 24. června 2004 uvedl, že dle ústavního zákona má právo na právní pomoc, proto nechť je mu zástupce z řad advokátů ustanoven a náklady zastoupení zaplatí stát.
Poněvadž stěžovatel vady návrhu ve stanovené lhůtě neodstranil, bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 12. července 2004

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2004, sp. zn. III. ÚS 345/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies