III. ÚS 189/04

12. 07. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 189/04

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 12. července 2004 ve věci navrhovatele V. S. o ústavní stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. února 2004 č. j. 28 Co 57/ 2004-62, t a k t o :
Návrh se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í
Stěžovatel v návrhu podaném k Ústavnímu soudu dne 25. března 2004 brojil proti výše označenému usnesení Městského soudu v Praze s tím, že pro nepřítomnost mužského zástupce v senátě považuje rozhodnutí za podjaté a vůči jeho osobě za diskriminační.
Poněvadž podání nemělo náležitosti ústavní stížnosti, byl stěžovatel vyzván k odstranění vad návrhu a poučen mj. o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož neodstranění vad návrhu je důvodem k jeho odmítnutí.
Stěžovatel, který obdržel výzvu 3. května 2004, v podání ze dne 10. května 2004 sdělil, že ze sociálních důvodů výzvě a obsahu § 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nemůže vyhovět.
Pro zjištění, že stěžovatel vady návrhu neodstranil a zejména nesplnil povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku uvedeno [§ 43 odst. 1 písm. a), § 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 12. července 2004

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2004, sp. zn. III. ÚS 189/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies