I. ÚS 355/04

14. 07. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Duchoně a soudců JUDr. Vojena Güttlera a JUDr. Elišky Wagnerové ve věci ústavní stížnosti stěžovatele O. N., zastoupeného advokátem JUDr. Jaroslavem Skákalem se sídlem Havlíčkova 498, 513 01 Semily, proti rozsudku Okresního soudu v Semilech dne 21. 6. 2003, sp. zn. 4 T 312/2002, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21.10.2003, sp. zn. 10 To 414/2003, a proti usnesení Nejvyššího soudu v Brně ze dne 10. 3. 2004, sp. zn. 8 Tdo 238/2004, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 14. 5. 2004 domáhá zrušení v záhlaví uváděných rozhodnutí obecných soudů. Tvrdí, že obecné soudy porušily jeho základní lidská práva a svobody, zejména právo na právní pomoc a právo na spravedlivý proces.

Dne 17. 6. 2004 byl stěžovatel vyzván k odstranění vad svého podání. Stěžovatel nebyl ve smyslu ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zastoupen advokátem.

Dne 1. 7. 2004 obdržel Ústavní soud plnou moc stěžovatele pro advokáta JUDr. Jaroslava Skákala pro řízení před Ústavním soudem, který současně sdělil, že v souladu s pokynem v plné moci bere ústavní stížnost zpět.

Proto Ústavní soud ve smyslu ustanovení § 77 za použití ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. července 2004

JUDr. František Duchoň
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2004, sp. zn. I. ÚS 355/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies