III. ÚS 259/04

04. 08. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 259/04


Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatelky I. L. takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Návrhem ze dne 22. 4. 2004, označeným jako "opravní prostředek, stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 19 Co 43/2003", napadla navrhovatelka rozsudek Krajského soudu v Brně (19 Co 43/2003). Dále uvedla, že již požádala Českou advokátní komoru o "přidělení advokáta", což se zatím nestalo. Proto požádala o delší lhůtu, aby advokát, který jí bude určen, mohl doplnit ústavní stížnost, včetně náležitostí, které stanoví zákon.

Návrh trpěl formálními vadami, které spočívaly v tom, že navrhovatelka nebyla zastoupena advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon), k návrhu nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 6 zákona), návrh nebyl předložen v potřebném počtu vyhotovení (§ 34 odst. 2 zákona) a nebylo z něj patrno, čeho se jím navrhovatel domáhá (§ 34 odst. 1 zákona). Formální vady návrhu byly navrhovatelce vytknuty výzvou (č. l. 2 spisu Ústavního soudu), kterou převzala dle doručenky 16. 6. 2004, a současně jí byla k odstranění vad návrhu stanovena 30denní lhůta.

Za situace, kdy vytknuté formální vady návrhu nebyly ve stanovené, a podle názoru Ústavního soudu, dostatečné lhůtě (lhůta marně uplynula v pátek dne 16. 7. 2004) a ani později odstraněny, nezbylo Ústavnímu soudu než takto vadně podaný návrh odmítnout pro neodstranění vytknutých vad [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona], jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 4. srpna 2004

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 8. 2004, sp. zn. III. ÚS 259/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies