III. ÚS 241/04

04. 08. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 241/04


Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu navrhovatele J. T. takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění

Návrhem ze dne 15. 4. 2004, označeným jako "Podání stížnosti proti rozsudku č. jednací 34 T 8/2003", žádal navrhovatel ve své trestní věci "o zrušení rozsudku čj. 34 T 8/2003 a nové prošetření tohoto případu".

Návrh trpěl formálními vadami, které spočívaly v tom, že navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon), k návrhu nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 6 zákona), návrh nebyl předložen v potřebném počtu vyhotovení (§ 34 odst. 2 zákona) a nebylo z něj zcela patrno, čeho se navrhovatel domáhá (§ 34 odst. 1 zákona). Formální vady návrhu byly navrhovateli vytknuty výzvou (č. l. 3 spisu Ústavního soudu), kterou převzal dle doručenky 1. 6. 2004, a současně mu byla k odstranění vad návrhu stanovena 30denní lhůta.

V reakci na to požádal navrhovatel ve svém přípisu ze dne 7. 6. 2004 Ústavní soud o přidělení právního zástupce, k čemuž bylo navrhovateli sděleno, že k tomuto Ústavní soud není oprávněn s tím, že odkázal navrhovatele na Českou advokátní komoru, která mu může právního zástupce určit, pokud si jej není schopen obstarat jinak (č. l. 6 spisu Ústavního soudu). Současně Ústavní soud navrhovateli sdělil, že lhůta pro odstranění vad jeho podání se mu prodlužuje do 15. 7. 2004 a že pokud vytknuté vady nebudou ani v takto prodloužené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh bez dalšího podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona odmítnut.

Navrhovatel ve svém dalším podání ze dne 14. 7. 2004 doložil kopie napadených rozhodnutí obecných soudů a rovněž tak doplnil svůj návrh. Formální vada návrhu spočívající v tom, že není v souladu se zákonem zastoupen advokátem, však odstraněna ve stanovené lhůtě (tj. do 15. 7. 2004) ani později nebyla, proto nezbylo Ústavnímu soudu než takto vadně podaný návrh odmítnout pro neodstranění vytknuté vady [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona], jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 4. srpna 2004

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 4. 8. 2004, sp. zn. III. ÚS 241/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies