I. ÚS 288/04

09. 08. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele B. H., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 12. 2003, čj. 24 Co 308/2003 - 486, t a k t o :


Ústavní stížnost se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í :


Podáním, které si stěžovatel sepsal sám a podal na poště dne 13. 5. 2004, doručeným Ústavnímu soudu dne 14. 5. 2004, napadl stěžovatel v záhlaví uvedené usnesení Městského soudu v Praze.

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžovatelovo podání nesplňovalo náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, byl vyzván k odstranění vad výzvou ze dne 22. 6. 2004, kterou stěžovatel obdržel dne 1. 7. 2004. Ve výzvě Ústavní soud stěžovatele upozornil, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut. Ústavní soud stěžovatele také vyzval k tomu, aby si zvolil advokáta, který by ho v řízení před Ústavním soudem zastupoval, případně, pokud mu bude právní pomoc advokátem odmítnuta, aby se obrátil na Českou advokátní komoru. Stěžovatel v poskytnuté lhůtě řádnou ústavní stížnost nedoručil, neučinil tak ani do současné doby.

Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl na základě ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 9. srpna 2004JUDr. František Duchoň
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS 288/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies