III. ÚS 238/04

17. 08. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 238/04


Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. T. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 2. 2004, čj. 6 To 58/2004-18, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění

Podáním ze dne 8. 4. 2004, označeným jako stížnost, brojil stěžovatel proti usnesení Krajského osudu v Ústí nad Labem ze dne 5. 2. 2004, čj. 6 To 58/2004-18, jímž byla zamítnuta podle § 148 odst. 1 písm. c) trestního řádu stížnost stěžovatele proti usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 1. 2004, čj. 40 Nt 834/2003-9, na základě kterého byla žádost stěžovatele (jakožto obviněného) podle § 72 odst. 3 trestního řádu zamítnuta.

Vzhledem k tomu, že uvedený návrh nesplňoval podmínky stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), Ústavní soud stěžovatele vyzval k odstranění jeho formálních vad. Formální vady spočívaly v tom, že stěžovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). K odstranění formálních vad byla stěžovateli stanovena lhůta v trvání 60 dnů a současně mu bylo sděleno, že pokud vady předmětného návrhu neodstraní, bude tento odmítnut podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu. Dle poštovní doručenky danou výzvu stěžovatel převzal dne 3. 6. 2004.

Vzhledem ke skutečnosti, že na tuto výzvu stěžovatel nijak nereagoval, resp. že vady svého návrhu ve stanovené lhůtě (a ani k dnešnímu dni) neodstranil, Ústavnímu soudu nezbylo, než jej podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním
soudu).

V Brně dne 17. srpna 2004

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 8. 2004, sp. zn. III. ÚS 238/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies