Pl. ÚS 31/04 - Ke zrušení § 25 odst. 4 zákona o výkonu trestu odnětí svobody

19. 08. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 19. srpna 2004 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Muchy, soudců JUDr. Pavla Holländera a JUDr. Jana Musila, ve věci ve věci návrhu F.V., na zrušení § 25 odst. 4 zák. č. 169/1999 Sb., ve znění zák. č. 52/2004 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, t a k t o :

Návrh se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :
Návrhem doručeným Ústavnímu soudu dne 22. června 2004 se navrhovatel domáhá zrušení § 25 odst. 4 zák. č. 169/1999 Sb., ve znění zák. č. 52/2004 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. Předmětnému zákonnému ustanovení vytýká využívání jeho současné tísně a závislosti k vymáhání dlužných pohledávek, a to z finančních darů zasílaných přáteli nebo rodinnými příslušníky ke zlepšení sociální situace a k možnosti využití lékařské péče.

Dle ustanovení § 64 odst. 1 písm. e) a § 74 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivého ustanovení může fyzická osoba podat toliko spolu s ústavní stížností, nastala-li jejich uplatněním skutečnost, která je předmětem ústavní stížnosti.
Jelikož návrh F.V. podmínky ustanovení § 64 odst. 1 písm. e) a § 74 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nesplňuje, Ústavní soud jej kvalifikoval jako návrh podaný někým zjevně neoprávněným, což založilo důvod jeho odmítnutí dle § 43 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Za uvedených okolností považoval Ústavní soud již za nadbytečné navrhovatele vyzývat k odstranění vad návrhu (ve smyslu § 29 až 31 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 19. srpna 2004

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 19. 8. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 31/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies