I. ÚS 539/02

23. 08. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojena Güttlera a soudců JUDr. Františka Duchoně a JUDr. Elišky Wagnerové o ústavní stížnosti stěžovatele Praha West Investment, k.s., se sídlem ul. Kostelecká 822, 190 00 Praha 9 - Čakovice, zastoupeného advokátkou Mgr. Ilonou Vaněčkovou se sídlem Na Slupi 15, 128 00 Praha 2, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 5. 2002, č.j. 22 Ca 293/2001-33, proti rozhodnutí Magistrátu města Ostravy, odboru dopravy a komunálních služeb, ze dne 25. 7. 2001, č.j. OdaKS/5304/01/Př, a proti rozhodnutí Statutárního města Ostravy, Úřadu městského obvodu Hrabová, ze dne 22. 6. 2001, č. 2/2001 D, č.j. 1082/2001, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 28. 8. 2002 domáhá zrušení shora uvedených rozhodnutí, neboť je toho názoru, že napadeným rozsudkem obecného soudu a i rozhodnutími správních orgánů obou stupňů byla porušena jeho základní práva zakotvená v čl. 4 odst. 1, čl. 11 odst. 1 a odst. 4 a v čl. 36 Listiny základních práv a svobod. Šlo o povolení změny stavby před jejím dokončením.

Dopisem ze dne 12. 8. 2004 (doručeném Ústavnímu soudu dne 16. 8. 2004) oznámila právní zástupkyně stěžovatele Ústavnímu soudu, že stěžovatel - s ohledem na nastalou změnu vlastníka dotčených nemovitostí, kterým je nyní Statutární město Ostrava - bere ústavní stížnost v plném rozsahu zpět.

Proto Ústavní soud dle ustanovení § 77 za použití ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení o ústavní stížnosti zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. srpna 2004

JUDr. Vojen Güttler
předseda senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 23. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS 539/02, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies