I. ÚS 267/04

24. 08. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele R. M., proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 12. 6. 2003, čj. 8 C 244/2003 - 130, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 2. 10. 2003, sp. zn. 8 C 244/2003, a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 2. 2004, čj. 11 Co 494/2003 - 413, t a k t o :


Ústavní stížnost se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í :


Podáním, svěřeným k poštovní přepravě dne 5. 5. 2004, které si stěžovatel sepsal sám, napadl v záhlaví uvedená usnesení obecných soudů a navrhl jejich zrušení. Uvedl, že zdůvodnění ústavní stížnosti provede advokátka určená Českou advokátní komorou, kterou je JUDr. M. P.

Protože řádně odůvodněná ústavní stížnost nebyla doručena ani měsíc od stěžovatelova podání, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad výzvou ze dne 29. 6. 2004, kterou stěžovatel obdržel dne 2. 7. 2004. Ústavní soud vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě třiceti dnů doplnil svou stížnost prostřednictvím advokáta. Upozornil jej, že pokud ve stanovené lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut. Stěžovatel pouze dne 14. 7. 2004 doručil jím sepsané doplnění ústavní stížnosti, řádná ústavní stížnost však v této lhůtě Ústavnímu soudu doručena nebyla.
Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl na základě ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 24. srpna 2004


JUDr. František Duchoň, v. r.
soudce Ústavního soudu


Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 24. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS 267/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies