III. ÚS 420/04

25. 08. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 420/04
Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků dne 25. srpna 2004 ve věci V. Š. o ústavní stížnosti ze dne 29. června 2004, t a k t o :
Návrh se odmítá.
O d ů v o d n ě n í
Navrhovatelka, která své podání označila jako ústavní stížnost spojenou s návrhem na zrušení bodu č. 85 zákona č. 280/2004 Sb., byla vyzvána k odstranění vad návrhu ve lhůtě 15 dnů a mj. poučena o obsahu § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dle kterého neodstranění vad návrhu ve stanovené lhůtě je důvodem k jeho odmítnutí.
Poněvadž navrhovatelka, která výzvu obdržela dne 26. července 2004, vady návrhu neodstranila, nesplnila povinnost zastoupení v řízení před Ústavním soudem advokátem, bylo rozhodnuto tak, jak ve výroku obsaženo [§ 30 odst. 1 a § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Brně dne 25. srpna 2004

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 25. 8. 2004, sp. zn. III. ÚS 420/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies