III. ÚS 308/04

26. 08. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 26. srpna 2004 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci návrhu navrhovatele L. U. proti rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové sp. zn. 11 C 103/98, a proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 486/2003, t a k t o:
Návrh se odmítá.


Odůvodnění:


Dne 14. 5. 2004 obdržel Ústavní soud podání, ve kterém navrhovatel napadl rozsudek Okresního soudu v Hradci Králové sp. zn. 11 C 103/98, a rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 19 Co 486/2003.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30, § 31, § 34, § 72 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatele k odstranění vad podání. K tomu mu stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud navrhovatele upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, může Ústavní soud podání (ústavní stížnost) odmítnout ve smyslu § 43 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovateli doručena dne 15. 7. 2004.

Dne 20. 8. 2004 bylo Ústavnímu soudu doručeno další podání navrhovatele v předmětné věci, kterým však vady původního podání odstraněny nebyly.

Dle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstranil-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Protože vady podání nebyly ani na základě výzvy Ústavního soudu ve stanovené lhůtě navrhovatelem odstraněny, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., zákona o Ústavním soudu, podaný návrh odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. srpna 2004


JUDr. Jan Musil v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2004, sp. zn. III. ÚS 308/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies