II. ÚS 239/04

26. 08. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem JUDr. M. Ž. v právní věci stěžovatelů J. J., a S. o. s. takto:


Ústavní stížnost se odmítá.


Odůvodnění:


Ústavnímu soudu byl dne 15. 4. 2004 doručen návrh na zahájení řízení, podaný stěžovateli, jenž byl označen jako "ústavní a evropská stížnost".

Návrh trpěl celou řadou nedostatků, nesplňoval formální ani obsahové náležitosti podání ve smyslu § 34 a § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), když nebylo zcela zřejmé, kdo návrh činí, čeho se domáhá a v čem je spatřováno porušení ústavně zaručených základních práv a svobod. Stěžovatelé rovněž nerespektovali § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jenž ukládá fyzickým a právnickým osobám povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem.

Na existenci uvedených vad byli stěžovatelé upozorněni přípisem ze dne 27. 4. 2004, kde jim současně byla stanovena lhůta pro jejich odstranění v délce 21 dnů. Výzva byla stěžovatelům zaslána na adresu uvedenou v ústavní stížnosti, přesto ji ani jeden z obou stěžovatelů nepřevzal. K doručení tedy došlo podle § 63 zákona o Ústavním soudu ve spojení s § 46 odst. 4 a § 47 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, v pondělí dne 10. 5. 2004, neboť zásilka byla na poště uložena k vyzvednutí dne 28. 4. 2004 a ve lhůtě 10 dnů nebyla stěžovateli vyžádána, přestože jim bylo její uložení oznámeno. Dne 10. 5. 2004 tedy počal běh soudcovské lhůty k odstranění vad návrhu, jež marně uplynula dnem 30. 5. 2004, a to bez toho, že by stěžovatelé vytýkané vady odstranili.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Ústavnímu soudu nezbývá než ústavní stížnost odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.V Brně dne 26. 8. 2004
Doc. JUDr. Michaela Židlická, Dr., v. r.
soudkyně Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2004, sp. zn. II. ÚS 239/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies