III. ÚS 470/04

02. 09. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 2. září 2004 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci navrhovatele T. U. t a k t o:


Ústavní stížnost se o d m í t á.


O d ů v o d n ě n í :


Ústavnímu soudu bylo dne 26. července 2004 doručeno podání navrhovatele ze dne 23. července 2004, ve kterém navrhovatel protestuje proti skutečnosti, že mu jeho onemocnění - schizoidní psychopatie - ztěžuje získání řidičského průkazu, neboť se musí podrobit psychotestům a žádá Ústavní soud o informaci, jaké psychotesty a na základě jaké právní normy je povinen absolvovat; rovněž konstatuje, že proti posudku obvodního lékaře podal ke Krajskému úřadu v Liberci odvolání, ovšem žádné vyjádření doposud neobdržel.

Protože toto podání nesplňovalo náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl navrhovatel vyzván k odstranění jeho vad, k čemuž mu byla stanovena 15 denní lhůta. Vady návrhu spočívaly v tom, že nebylo zřejmé, jaké ústavně zaručené základní právo stěžovatele mělo být porušeno a jakým zásahem orgánu veřejné moci k němu došlo [§ 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu], nebyla k němu připojena kopie rozhodnutí o posledním opravném prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje (§ 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu), navrhovatel nebyl zastoupen advokátem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu) a návrh nebyl předložen v potřebném počtu stejnopisů (§ 34 odst. 2 zákona o Ústavním soudu). Výzva k odstranění vad byla navrhovateli doručena dne 13. srpna 2004. Konec výše uvedené lhůty připadl tedy na 30. srpna 2004 (pondělí).

Vzhledem k tomu, že navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, nezbylo Ústavnímu soudu, než jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, jak je z výroku tohoto usnesení patrno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. září 2004


JUDr. Jan Musil v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 2. 9. 2004, sp. zn. III. ÚS 470/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies