III. ÚS 440/04

07. 09. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 7. září 2004 ve věci ústavní stížnosti S. M. proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 6. 2004, č. j. 22 Nd 84/2004-61, t a k t o:
Návrh se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í :


Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 13. 7. 2004, se navrhovatel domáhá zrušení v záhlaví označeného usnesení Nejvyššího soudu ČR, kterým bylo rozhodnuto, že věc vedená u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 8 C 7/2003 se nepřikazuje Okresnímu soudu ve Svitavách.

Podání vykazovalo formální vady (ve smyslu ustanovení §§ 30, 34 a 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů), proto byl navrhovatel poučen o náležitostech ústavní stížnosti a k odstranění vad podání a jeho doplnění mu byla stanovena lhůta.

Výzvu spolu s poučením navrhovatel převzal dne 12. 8. 2004.

Dne 13. 8. 2004 navrhovatel dopisem Ústavnímu soudu oznámil, že sice výzvu k odstranění vad podání obdržel, ale přesto žádá, aby mu Ústavní soud pro řízení ve věci jeho návrhu "ustanovil advokátku".


Navrhovatel byl ve výše označené písemné výzvě výslovně upozorněn na to, že mu Ústavní soud nemůže určit advokáta, ale se svou žádostí o zajištění právního zastoupení se může obrátit na Českou advokátní komoru. Navrhovatel však této možnosti nevyužil a vytýkané vady podání ve stanovené lhůtě neodstranil.

Za této situace, kdy navrhovatel i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo, než aby soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

P o u č e n í: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 7. září 2004


JUDr. Jan Musil v. r.
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2004, sp. zn. III. ÚS 440/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies