II. ÚS 302/04

07. 09. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl ve věci ústavní stížnosti V. J., bez právního zastoupení,

takto:

Ústavní stížnost se odmítá.Odůvodnění:


Dne 19. května 2004 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, označené jako ústavní stížnost, kterým navrhovatel brojil proti postupu Krajského soudu v Českých Budějovicích ve věci, vedené pod sp. zn. 12 C 58/99. Stěžovatel nebyl zastoupen advokátem, přiložil pouze plnou moc pro obecného zmocněnce Jana Jaroše.

S ohledem na charakter podání byl navrhovatel dopisem ze dne 24. května 2004, doručeným dne 2. července 2004, vyzván k odstranění vad podání. Zejména byl upozorněn na nutnost právního zastoupení dle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Dále byl vyzván, aby sdělil, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí, které napadal (§ 72 odst. 5 zákona). K odstranění vad mu byla stanovena lhůta v trvání 30 dnů ode dne doručení dopisu. Současně dopis obsahoval poučení, že v případě nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, Ústavní soud návrh odmítne dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Dne 4. srpna 2004 byl Ústavnímu soudu doručen dopis, napsaný Janem Jarošem - obecným zmocněncem, který konstatoval, že požadavek na právní zastoupení navrhovatele advokátem, je v rozporu s Ústavou ČR. Vytčené vady podání však odstraněny nebyly.

Vzhledem k tomu, že ve stanovené lhůtě navrhovatel vady podání neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu než jeho podání odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.


Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 7. září 2004JUDr. Jiří Nykodým, v. r.

soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2004, sp. zn. II. ÚS 302/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies