I. ÚS 548/04

09. 09. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud České republiky rozhodl dne 9. září 2004 soudcem zpravodajem, JUDr. Eliškou Wagnerovou, Ph.D. ve věci ústavní stížnosti J. K., proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 1. 10. 1982 sp. zn. 4 C 235/80,


t a k t o :


Ústavní stížnost s e o d m í t á.


O d ů v o d n ě n í :Výše citovaným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 bylo zrušeno podílové spoluvlastnictví stěžovatele s vedlejší účastnicí a vypořádáno jejich bezpodílové spoluvlastnictví manželů a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.

Stěžovatel se ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 7. 9. 2004 domáhá zrušení v záhlaví citovaného rozhodnutí, neboť má za to, že toto rozhodnutí "nemůže mít právní podstatu v českém právním systému". />
Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti musí splňovat řadu zákonem stanovených náležitostí včetně dodržení lhůty k podání ústavní stížnosti v délce 60 dnů, která dle § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění do 31. 3. 2004, počíná dnem doručení rozhodnutí o posledním opravném prostředku k ochraně práva, a není-li takového prostředku, dnem, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti.

Z uvedeného je zřejmé, že lhůta k podání ústavní stížnosti nemůže být zachována a stěžovatelovo podání bylo uskutečněno nepochybně po uplynutí zákonné lhůty k podání ústavní stížnosti. Za této situace Ústavní soud také stěžovatele nevyzýval k odstranění celé řady vad, jimiž jeho návrh trpí.

Vzhledem k výše uvedenému soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků stížnost odmítnul jako podanou po lhůtě stanovené pro její podání (§ 43 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění do 31. 3. 2004).

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 9. září 2004

Eliška Wagnerová soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 9. 2004, sp. zn. I. ÚS 548/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies