IV. ÚS 431/03

09. 09. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 9. září 2004 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Musila a soudců JUDr. Jiřího Muchy a JUDr. Michaely Židlické ve věci ústavní stížnosti AVENAT, a. s., se sídlem Praha 9, Vrchlabská 39, IČ: 61 05 81 14, zastoupené JUDr. Janem Arnoštem, správcem konkurzní podstaty, právně zastoupené Mgr. et Mgr. Václavem Sládkem, advokátem se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábřeží 39/51, proti usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 14. května 2003 č. j. 30 Cdo 903/2003-203, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. prosince 2002 č. j. 62 Co 466/02-178, rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 18. července 2002 č. j. 10 C 143/99-158, za účasti Nejvyššího soudu, Městského soudu v Praze a Obvodního soudu pro Prahu 9 jako účastníků řízení, a Ing. V. R., jako vedlejšího účastníka řízení, t a k t o: />

Řízení se z a s t a v u j e.


O d ů v o d n ě n í:

Stěžovatel se ústavní stížností, kterou Ústavní soud obdržel dne 12. 8. 2003 domáhá zrušení shora uvedených rozhodnutí, neboť je přesvědčen, že obecné soudy porušily jeho ústavně zaručené vlastnické právo a "rovnost jeho ochrany" ve smyslu čl. 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), a rovněž právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 a čl. 38 Listiny, jakož i čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Z přípisu, který Ústavní soud obdržel dne 3. 2. 2004, se mimo jiné zjišťuje, že usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 12. 2003 č. j. 91 K 37/2003-25, byl na majetek stěžovatele prohlášen konkurz (výrok I. usnesení) a správcem konkurzní podstaty se ustanovuje JUDr. Jan Arnošt, advokát, se sídlem Praha 10, Petrohradská 1477/39.

Dopisem ze dne 27. 8. 2004, který Ústavní soud obdržel dne 31. 8. 2004, správce konkurzní podstaty stěžovatele oznámil Ústavnímu soudu, že bere ústavní stížnost proti všem, v záhlaví usnesení označeným rozhodnutím, v plném rozsahu zpět ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní soud z tohoto důvodu, podle ustanovení § 77 za použití § 54 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení z a s t a v i l.


P o u č e n í: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. září 2004

JUDr. Jan Musil v. r.
předseda senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 9. 9. 2004, sp. zn. IV. ÚS 431/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies