I. ÚS 114/03

09. 09. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dne 9. září 2004 soudcem zpravodajem JUDr. Eliškou Wagnerovou, Ph.D., ve věci M. V., proti usnesení Nejvyššího soudu v Brně ze dne 18. 9. 2002, č. j. 25 Cdo 1521/2002-311,

t a k t o :
Ústavní stížnost se o d m í t á .
O d ů v o d n ě n í :

Stěžovatel se ústavní stížností podanou dne 20. 2. 2003 domáhal zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí o odmítnutí jím podaného dovolání. Soudce zpravodaj nejprve zkoumal, zda je podaný návrh způsobilý věcného projednání Ústavním soudem (§ 42 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění platném do 31. 3. 2004; dále "zákon".) Podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona, bylo možno podat ústavní stížnost ve lhůtě 60-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje.
/> Ústavní stížnost je podána po lhůtě stanovené zákonem k jejímu podání.

Ústavní soud si u Okresního soudu v Chomutově vyžádal kopie doručenek vztahujících se k napadenému rozhodnutí Nejvyššího soudu a zjistil, že toto rozhodnutí, vydané dne 19. 9. 2002, bylo právnímu zástupci stěžovatele doručeno dne 21. 10. 2002. Jak je zřejmé z údajů o podání ústavní stížnosti k doručení, bylo podání učiněno na poště dne 20. 2. 2003, tedy dva měsíce po uplynutí uvedené zákonné lhůty, která podle tehdy účinného znění zákona skončila čtvrtkem 19. 12. 2002. Protože stížnost nebyla způsobilá věcného projednání, neshledal Ústavní soud účelným znovu vyzývat stěžovatele k odstraňování vad jeho návrhu, které spočívaly mj. v absenci právního zastoupení (§ 30 odst. 1 zákona).

Proto soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost odmítl, jako návrh podaný po lhůtě stanovené k jeho podání (§ 43 odst. 1 písm. b) zákona).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 9. září 2004
Eliška Wagnerová
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 9. 2004, sp. zn. I. ÚS 114/03, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies