I. ÚS 441/04

10. 09. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. F., t a k t o :


Ústavní stížnost se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í :


Dne 21. 7. 2004 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání J. F. (dále jen "stěžovatel") ze dne 19. 7. 2004 označené jako "žádost". Tímto podáním se stěžovatel domáhal prošetření "několikanásobného porušení zákona Policií ČR v Letovicích a v Blansku a soudy v Blansku a v Brně". Uvedené podání doplnil přípisem ze dne 2. 8. 2004, v němž nesouhlasil s postupem Policie ČR, Okresního ředitelství v Blansku, při vyřizování jeho stížnosti a žádal, aby "Ústavní soud obnovil důvěru ve spravedlnost a v právní stát".


Vzhledem k tomu, že podání stěžovatele nesplňovalo náležitosti podle § 30, § 31, § 34 odst. 2 a § 72 odst. 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad jeho podání tak, aby splňovalo požadavky řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem. K odstranění vad mu byla stanovena lhůta 30 dnů ode dne doručení výzvy. Výzva obsahovala poučení, že návrh ústavní stížnosti bude podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnut, pokud stěžovatel ve stanovené lhůtě neodstraní vytýkané vady. Tato výzva byla stěžovateli doručena dne 4. 8. 2004.


Ústavní soud zjišťuje, že soudcovská lhůta, určená k odstranění vad návrhu na zahájení řízení, marně uplynula dne 3. 9. 2004. Výzvou vytýkané vady návrhu na zahájení řízení nebyly odstraněny ani do dnešního dne, a proto soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení, usnesením návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.V Brně dne 10. září 2004

JUDr. František Duchoň, v. r.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2004, sp. zn. I. ÚS 441/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies