I. ÚS 423/04

10. 09. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem JUDr. Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele J. T., proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 4. 5. 2004, č. 470 726 482, t a k t o :


Ústavní stížnost se o d m í t á .


O d ů v o d n ě n í :


Podáním, doručeným Ústavnímu soudu dne 13. 7. 2004, stěžovatel napadl v záhlaví uvedené rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení. Toto podání, které si sepsal sám, nesplňovalo náležitosti řádného návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem.

Ústavní soud vyzval stěžovatele k odstranění vad výzvou ze dne 20. 7. 2004, kterou stěžovatel obdržel dne 23. 7. 2004. Upozornil jej, že pokud ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy nedojde Ústavnímu soudu řádná ústavní stížnost, jíž budou uvedené vady návrhu odstraněny, bude návrh odmítnut. Ústavní soud stěžovatele dále vyzval k tomu, aby si zvolil advokáta, který by ho v řízení před Ústavním soudem zastupoval, nebo v případě, že mu bude právní pomoc advokátem odmítnuta, aby se obrátil na Českou advokátní komoru. Ústavní soud upozornil stěžovatele také na to, že dříve než se obrátí s ústavní stížností na Ústavní soud, je povinen vyčerpat všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje [§ 75 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")], jinak je ústavní stížnost nepřípustná a Ústavní soud takovou stížnost odmítne. Bylo mu sděleno, že v jeho konkrétním případě se musí nápravy nejprve domáhat u příslušného obecného soudu.

Stěžovatel v poskytnuté lhůtě řádnou ústavní stížnost nedoručil, byl tak naplněn důvod pro odmítnutí návrhu pro neodstranění vad. Pro úplnost Ústavní soud dodává, že stěžovatel se na Ústavní soud obrátil se stížností proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, tedy správního orgánu, aniž by toto rozhodnutí napadl u příslušného obecného soudu. Z tohoto důvodu by ústavní stížnost bylo nutno odmítnout podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu jako návrh nepřípustný.

Protože stěžovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl na základě ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení:Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.


V Brně dne 10. září 2004
JUDr. František Duchoň, v. r.
soudce Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2004, sp. zn. I. ÚS 423/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies