II. ÚS 439/04

13. 09. 2004, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

II. ÚS 439/04

Ústavní soud rozhodl o návrhu stěžovatele R. K., proti usnesení Krajského státního zastupitelství v Ostravě, sp. zn. 4 Kzv 59/2003, ze dne 15. 4. 2004 a usnesení Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 1 To 358/2004, ze dne 30. 4. 2004,


t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í


Podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 20. 7. 2004 se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví citovaného usnesení Krajského státního zastupitelství v Ostravě, kterým byl ponechán ve vazbě a usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta stížnost proti usnesení o ponechání ve vazbě.

Podání nesplňovalo podmínky návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti podle zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, proto byl stěžovatel vyzván k odstranění vad podání.

Vzhledem k tomu, že na základě výzvy Ústavního soudu, doručené stěžovateli dne 12. 8. 2004, ve stanovené 20ti denní lhůtě nebyly vady podání odstraněny, Ústavní soud podle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 13. září 2004

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2004, sp. zn. II. ÚS 439/04, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies