26 Cdo 389/2015

17. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. d)

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného M. T., zastoupeného JUDr. Klárou Alžbětou Samkovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 2, Španělská č. 742/6, proti povinné A. H., zastoupené JUDr. Ladislavem Kreslem, advokátem se sídlem v Českém Krumlově, Plešivec č. 371, pro 25.017,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 19 EXE 243/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. srpna 2013, č. j. 22 Co 1234/2013-66, takto:

Dovolání se odmítá.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. 8. 2013, č. j. 22 Co 1234/2013-66, podle ustanovení
§ 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen o. s. ř., odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena] a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. února 2015


JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2015, sp. zn. 26 Cdo 389/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.389.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies