26 Cdo 444/2015

18. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné REUNION, spol. s r. o. se sídlem v Brně, Olomoucká č. 1159/40, IČO 48533921, zastoupené Mgr. Zdeňkem Mrajcou, advokátem se sídlem v Modřicích, Masarykova č. 118, proti povinným 1) I. D., 2) AGENTURY PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ – ARES, v. o. s. se sídlem v Karlových Varech, Jáchymovská č. 41/73, IČO 26330351, insolvenčnímu správci dlužníka P. K., obou zastoupených JUDr. Ing. Markem Andráškem, advokátem se sídlem v Teplicích, Rokycanova č. 379/5, a 3) AGENTURY PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ – ARES, v. o. s. se sídlem v Karlových Varech, Jáchymovská č. 41/73, IČO 26330351, insolvenčnímu správci dlužníka GOLEM – velkoobchod nápoji a. s. se sídlem v Karlových Varech, Závodu míru č. 70, IČO 25206010, pro 99.433,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 25 EXE 132/2011, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. srpna 2014, č. j. 15 Co 111/2014-92, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. 8. 2014, č. j. 15 Co 111/2014-92, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce materiální vykonatelnosti notářského zápisu ve vztahu k závazku ručitele srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 9. 2014, sp. zn. 21 Cdo 494/2014] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání oprávněné podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. února 2015
JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 2. 2015, sp. zn. 26 Cdo 444/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.444.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies