11 Tcu 105/2014

17. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • 269/1994 Sb. - § 4a odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud projednal dne 17. února 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky V. H . , rozsudkem Obvodového soudu Görlitz, Spolková republika Německo, ze dne 23. 8. 2013, sp. zn. 6 Ls 150 Js 5486/13, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.


O d ů v o d n ě n í :


Výše uvedeným rozsudkem Obvodového soudu Görlitz byl V. H. uznán vinným trestnými činy krádeže a podvodu a byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání dvou let.

Shora uvedené trestné činnosti se odsouzený dopustil podle zjištění Obvodového soudu Görlitz tím, že spolu s další spolupachatelkou opakovaně kradli tak, že jeden z nich odlákal pozornost personálu prodejen, zatímco druhý bezprostředně páchal skutek, resp. zajišťoval druhého před odhalením, a takto odcizili
1. dne 21. 12. 2012 mezi 16.00 hod. a 17.00 hod. z výlohy zlatnictví Wolther, N., Z., když byl prodavač v jiné místnosti, pánské hodinky značky Jacques Lemans v hodnotě 160 €;
2. dne 21. 12. 2012 okolo 17.00 hod. v obchodě FG Moden, F. odcizil odsouzený H. z kabelky prodavačky D. K., kterou měla odloženou za prodejním pultem, peněženku s 20 € v hotovosti a s platební kartou;
3. dne 11. 1. 2013 mezi 17.15 hod. a 17.30 hod. z kanceláře obchodu Outfit, M., Z., peněženku A. E. s cca. 15 € v hotovosti a s osobními doklady;
4. v přesně nezjištěnou dobu mezi 2. 1. 2013 a 31. 1. 2013 ze skříně v obchodních prostorách starožitnictví Schmidt, R. S., stojánek s párem snubních prstenů ze čtrnácti karátového zlata s výbrusem bez rytiny, dva pánské prsteny z osmi karátového zlata s kamenem Carneol a jeden pánský prsten s achátem a úlomky briliantu v celkové hodnotě cca. 300 €;
5. dne 14. 2. 2013 v prodejních prostorách obchodu Jeanswelt, I. W., jednu polokošili, dvoje jeansy, jednu košili a jedny šaty v hodnotě více než 215 €;
6. Ve stejný den v prodejních prostorách obchodu Jeanswelt, L., šaty v hodnotě 60 €;
7. Ve stejný den v prodejních prostorách obchodu Jeanswelt, ul. F., kalhoty v hodnotě 100 €;
8. Ve stejný den v prodejních prostorách knihkupectví Buchkrone, M., rám na obrazy, dva antikvariátní sešity „Sächsischer Heimatschutz“ a dvě blahopřání v hodnotě 45 €;
9. Ve stejný den v obchodě s obuví Schuhaus Böhmer, F., dvě levé zimní kozačky v hodnotě 80 €;
10. Ve stejný den v květinářství Waurick, J., porcelánovou kočku, ježka potaženého kožešinou a svíčky v hodnotě 22 €;
11. Ve stejný den v knihkupectví Thalia, R., jehňátko „Emily“, přívěsek s ovečkou, dvě knihy, lupu se světlem, lupu na čtení a divadelní kukátko v celkové hodnotě 90 €;
12. Ve stejný den v drogerii Rossmann, H., čtyři lahve Persil Universal Gel Gold a jednu lahev Palmoliv Original v celkové hodnotě cca. 20 €;
13. Rovněž 14. 2. 2013 v obchodě s oděvy Richert, I. W., pár dětských rukavic a dupačky v hodnotě 36 €.

Dále v následovně uvedených dobách prodali v Z. na níže uvedených místech antikvariátní knihy, které předtím odcizili v antikvariátu v L., přičemž kupujícím předstírali, že jsou majiteli předmětných knih, a to
14. v přesně nezjištěnou dobu v prosinci 2012 v obchodě Riedel, B. S., knihu o olympiádě z roku 1936 za cenu 50 €;
15. dne 21. 1. 2013 v antikvariátu v ulici M. B., knihu Zittavia od Morawcka, kronika z roku 1848 za cenu 340 €;
16. dne 14. 2. 2013 v knihkupectví Buchkrone, M., Žitavskou kroniku z roku 1716 od Johanna Benedikta Carpzova za cenu 450 €;
17. dne 19. 2. 2013 na tom samém místě Libereckou kroniku a Soukenickou knihu od Marpergera za cenu 300 €.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci návrh Nejvyššímu soudu na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona. Podle tohoto ustanovení Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky rozhodne, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky, a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen soudem jiného členského státu Evropské unie, přičemž se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestný čin krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Skutky uvedené pod body 14 – 17 sice znaky trestného činu podle právní úpravy České republiky nenaplňují, avšak vzhledem k další trestné činnosti je nelze považovat za natolik významné, aby bylo namístě pro účely evidence Rejstříku trestů uložený trest snížit. Tím jsou splněny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se dopustil úmyslné trestné činnosti směřující proti zájmu společnosti na ochraně majetku. Jednal přitom v takovém rozsahu (zejména se dopustil trestné činnosti opakovaně, se spolupachatelkou), že již lze tuto trestnou činnost označit za závažnou ve smyslu § 4a odst. 3 zákona. Pokud jde o druh trestu, byl mu uložen citelný trest odnětí svobody. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 17. února 2015Předseda senátu:

JUDr. Karel Hasch
Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2015, sp. zn. 11 Tcu 105/2014, ECLI:CZ:NS:2015:11.TCU.105.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies