21 Cdo 101/2015

24. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241a odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce M. Z., zastoupeného JUDr. Aloisem Deutschem, advokátem se sídlem v Praze 2 – Vinohradech, Vinohradská č. 343/6, proti žalovanému Zemědělskému družstvu Brankovice v likvidaci se sídlem v Brankovicích, Mlýnská č. 10, IČO 00141488, o žalobě pro zmatečnost podané žalobcem proti rozsudku Okresního soudu ve Vyškově ze dne 30. listopadu 2004 č. j. 7 C 192/2001-111 a proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. května 2007 č. j. 49 Co 87/2005-127, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 7 C 192/2001, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. března 2014 č. j. 16 Co 478/2011-260, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 3. 2014 č. j. 16 Co 478/2011-260 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť neobsahuje způsobilé vymezení předpokladů přípustnosti dovolání ve smyslu ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014, a v němž Nejvyšší soud vyslovil právní názor, že, má-li být dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013 proto, že napadené rozhodnutí závisí na řešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, musí být z obsahu dovolání patrno, o kterou otázku hmotného nebo procesního práva jde a od které „ustálené rozhodovací praxe“ se řešení této právní otázky odvolacím soudem odchyluje), a v dovolacím řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2015


JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu
Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. 21 Cdo 101/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.101.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies