21 Cdo 1654/2013

25. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Novotným v právní věci žalobce F. N., zastoupeného JUDr. Věrou Bognárovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Oldřichova č. 23, proti žalované ARRIVA PRAHA s.r.o., se sídlem v Praze 10, U Seřadiště č. 9, IČO 267 30 448, zastoupené Mgr. Ing. Zdeňkem Mikulášem, advokátem se sídlem v Praze 1, Purkyňova č. 74/2, o zaplacení 11.680,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 16 C 52/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. února 2013 č.j. 23 Co 536/2012-39, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 2.723,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Věry Bognárové, advokátky se sídlem v Praze 2, Oldřichova č. 23.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13.2.2013 č.j. 23 Co 536/2012-39 podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o.s.ř. zastavil, neboť bylo dovolání vzato zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. února 2015

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu
Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2015, sp. zn. 21 Cdo 1654/2013, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.1654.2013.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies