26 Cdo 304/2015

18. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Home Credit a.s. se sídlem v Brně, Nové sady č. 996/25, IČO 26978636, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem v Brně, Havlíčkova č. 127/13, proti povinné H. G., za účasti přihlášených věřitelů 1) Tessile ditta a.s. se sídlem v Praze, Ve Studeném č. 117/5a, IČO 27822117, zastoupené JUDr. Pavlem Truxou, advokátem se sídlem v Rokycanech, Josefa Knihy č. 177, 2) JUDr. Antonína Dohnala, soudního exekutora, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem v Jeseníku, Otakara Březiny č. 229, zastoupeného Mgr. Alanem Havlicem, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Jeseník, se sídlem v Jeseníku, Otakara Březiny č. 229, pro 1.690,63 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Víta Novozámského, Exekutorský úřad Brno – město, pod sp. zn. 056 EX 3791/2011, o dovolání soudního exekutora JUDr. Víta Novozámského proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. prosince 2014, č. j. 20 Co 486/2014-140, takto:


Dovolání soudního exekutora se odmítá.


S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Dovolání soudního exekutora proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2014, č. j. 20 Co 486/2014-140, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce, zda do rozvrhu lze pohledávku soudního exekutora zahrnout i tehdy, neexistuje-li ke dni rozvrhového jednání pravomocný příkaz k úhradě nákladů exekuce, srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 10. 2009, sp. zn. 20 Cdo 2087/2007 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2014, sp. zn. 21 Cdo 2570/2014] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání soudního exekutora podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl. O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 18. února 2015
JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 2. 2015, sp. zn. 26 Cdo 304/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.304.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies