22 Cdo 4120/2013

24. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce L. B., V. M., zastoupeného JUDr. Janem Dobrovolným, advokátem se sídlem ve Valašském Meziříčí, Náměstí 75, proti žalovanému J. M., V., zastoupenému Mgr. Lukášem Stočkem, advokátem se sídlem v Novém Jičíně, K Nemocnici 18, o určení vlastnictví a vzájemném návrhu žalovaného o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně – pobočky ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 19 C 22/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. června 2013, č. j. 8 Co 140/2013-80, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. června 2013, č. j. 8 Co 140/2013-80, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) zastavil, neboť dovolání vzal dovolatel zpět.Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 24. února 2015

Mgr. David Havlík
předseda senátu
Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. 22 Cdo 4120/2013, ECLI:CZ:NS:2015:22.CDO.4120.2013.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies