26 Cdo 594/2015

18. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. d)
  • OSŘ - § 268 odst. 4
  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného P. K., proti povinnému Ing. J. M., zastoupenému JUDr. Ilonou Pokornou, advokátkou se sídlem v Brně, Jakubská č. 1, pro 139.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 15 Nc 10042/2001, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. září 2014, č. j. 20 Co 536/2013-125, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného směřující proti výroku usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 9. 2014, č. j. 20 Co 536/2013-125, kterým odvolací soud potvrdil usnesení Okresního soudu Brno-venkov ze dne 11. 1. 2013, č. j. 15 Nc 10042/2001-78, ve spojení s usnesením téhož soudu ze dne 29. 5. 2013, č. j. 15 Nc 10042/2001-91, v části, v níž byl zamítnut návrh povinného na zastavení exekuce ze dne 26. 4. 2012 a ze dne 8. 8. 2012 ve smyslu „ustanovení § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř.“, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen o. s. ř., odmítl, neboť rozhodnutí odvolacího soudu napadá pouze v rozsahu odpovídající částce 28.488,98 Kč, pro kterou podle dovolatele mělo být exekuční řízení ve smyslu ustanovení § 268 odst. 4 o. s. ř. částečně zastaveno, tzn. v rozsahu peněžitého plnění nepřevyšujícího 50.000,- Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.] a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. února 2015


JUDr. Zbyněk Poledna


předseda senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 2. 2015, sp. zn. 26 Cdo 594/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.594.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies