28 Cdo 1638/2014

18. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 164
  • OSŘ - § 167 odst. 2
  • OSŘ - § 243b

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Janem Eliášem, Ph.D., v právní věci žalobkyně M. B., K., zastoupené JUDr. Miroslavem Muchnou, advokátem se sídlem v Klatovech, Vídeňská 181, proti žalovaným: 1) PRAGOCHEMA spol. s r. o., IČ 496 86 089, se sídlem v Praze 10 – Uhříněvsi, Přátelství 550, zastoupená JUDr. Emilem Jančou, advokátem se sídlem v Praze 6 – Břevnově, Sartoriova 60/12, 2) Státní pozemkový úřad, IČ 013 12 774, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, 3) O. B., K., a 4) Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., IČ 252 20 683, se sídlem v Plzni, Denisovo nábřeží 920/12, zastoupené Mgr. Martinem Zikmundem, advokátem se sídlem v Plzni, Šafaříkovy sady 5, o žalobě podle ustanovení § 91a o. s. ř., vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 6 C 451/2009, o návrhu žalobkyně na opravu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. června 2014, č. j. 28 Cdo 1638/2014-535, ve znění opravného usnesení ze dne 8. srpna 2014, č. j. 28 Cdo 1638/2014-51, a opravného usnesení ze dne 6. listopadu 2014, č. j. 28 Cdo 1638/2014-557, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. června 2014, č. j. 28 Cdo 1638/2014-535, ve znění opravného usnesení ze dne 8. srpna 2014, č. j. 28 Cdo 1638/2014-51, a opravného usnesení ze dne 6. listopadu 2014, č. j. 28 Cdo 1638/2014-557, se opravuje tak, že se ve druhé větě odůvodnění za slova „domáhající se u soudu“ vkládá slovo „zamítnutí“.

O d ů v o d n ě n í :


V usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. června 2014, č. j. 28 Cdo 1638/2014-535, ve znění opravného usnesení ze dne 8. srpna 2014, č. j. 28 Cdo 1638/2014-51, a opravného usnesení ze dne 6. listopadu 2014, č. j. 28 Cdo 1638/2014-557, došlo v důsledku písařské chyby ke zjevné nesprávnosti ve formulaci druhé věty odůvodnění.Uvedenou nesprávnost předseda senátu Nejvyššího soudu podle § 164 ve spojení s § 167 odst. 2 a § 243b o. s. ř. opravil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 18. února 2015
JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 2. 2015, sp. zn. 28 Cdo 1638/2014, ECLI:CZ:NS:2015:28.CDO.1638.2014.6, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies