21 Cdo 5302/2014

17. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243f odst. 3
  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Olgou Puškinovou v exekuční věci oprávněné České republiky – Krajského soudu v Brně se sídlem v Brně, Rooseveltova č. 16, proti povinnému Z. T., pro 152.932,17 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 80 EXE 1134/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. června 2014, č. j. 20 Co 539/2013 - 29, takto:


Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. června 2014, č. j. 20 Co 539/2013 - 29, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. února 2015


JUDr. Olga Puškinová


předsedkyně senátu
Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2015, sp. zn. 21 Cdo 5302/2014, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.5302.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies