11 Tcu 190/2014

25. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • 269/1994 Sb. - § 4a odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud projednal dne 25. února 2015 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na přijetí rozhodnutí ve věci občana České republiky, obv. J. T., podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl t a k t o :


Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení J. T., rozsudkem Obvodního soudu Drážďany ze dne 20. 4. 2012, sp. zn. 205 Ls 309 Js 273/12, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Drážďany ze dne 5. 12. 2012, sp. zn. 12 Ns 309 Js 273/12, který byl uznán vinným ze spáchání trestných činů ozbrojené krádeže ve dvou případech, krádeže a závažné krádeže v souběhu s ublížením na zdraví podle § 242, 2, 3 odst. 1 č. 3, § 244 odst. 1 č. 1 a § 252, § 249, § 250 odst. 1 č. 1a, odst. 3, § 112, § 52, § 53 německého tr. zákoníku, za které mu byl uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let a 6 (šesti) měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.O d ů v o d n ě n í :Rozsudkem Obvodního soudu Drážďany ze dne 20. 4. 2012, sp. zn. 205 Ls 309 Js 273/12, ve spojení s rozsudkem Zemského soudu Drážďany ze dne 5. 12. 2012, sp. zn. 12 Ns 309 Js 273/12, který nabyl právní moci dne 13. 12. 2012, byl J. T. uznán vinným ze spáchání výše uvedených trestných činů a následně odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 2 (dvou) let a 6 (šesti) měsíců.

Podle skutkových zjištění Obvodního soudu Drážďany bylo zjištěno, že ods. J. T.:
1. dne 28. 11. 2011 kolem 12,35 odcizil z prodejny firmy Kaufland Warenhandel Löbau GmbH jednorázové holící strojky, elektrozboží firmy AEG Car Cinema, hračky, pudr, krém a boxerské trenýrky v celkové hodnotě 175,57 EUR v úmyslu si zboží bez zaplacení ponechat,
2. dne 9. 12. 2011 kolem 14,00 hod. odcizil z prodejny OBI sprchovou koncovku a armaturu a 2 mosazné díly v celkové hodnotě 174,36 EUR v úmyslu si zboží bez zaplacení ponechat,
3. dne 30. 12. 2011 kolem 16,30 hod. odcizil v prodejně Media-Markt v obchodním centru Galerie Drážďany digitální fotoaparát Nikon Cooppix S 9100 v hodnotě 222,- EUR v úmyslu zboží si bez zaplacení ponechat,
4. dne 30. 12. 2011 kolem 17,00 hod. v prodejně firmy Peek & Cloppenburg v P. S. v D. odcizil dvoje džíny, v hodnotě 99,95 EUR.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo dopisem pod sp. zn. MSP-509/2014-MOT-T/8 ze dne 16. 12. 2014 Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh byl doručen Nejvyššímu soudu dne 22. 12. 2014.

Podle § 4a odst. 3 tohoto zákona může Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR rozhodnout, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že odsouzený J. T. je občanem České republiky, byl odsouzen soudem jiného členského státu EU a odsouzení se týká skutků, které vykazují znaky trestného činu i podle příslušných právních předpisů České republiky (trestné činy krádeže podle § 205 tr. zákoníku). Závažnost předmětné trestné činnosti spočívá v tom, že odsouzený se v krátkém časovém období dopustil celkem čtyř krádeží, přičemž celková hodnota odcizeného zboží dosáhla celkové částky 672,- EUR. Tomu odpovídá druh a výměra uloženého trestu odnětí svobody, která odpovídá české právní úpravě.

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení obv. J. T. hledělo jako na odsouzení soudem České republiky, a proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl.


P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 25. února 2015Předseda senátu: JUDr. Stanislav RizmanZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2015, sp. zn. 11 Tcu 190/2014, ECLI:CZ:NS:2015:11.TCU.190.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies