21 Cdo 239/2015

26. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241a odst. 1
  • OSŘ - § 241a odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Doležílkem v právní věci žalobce P. P., zastoupeného JUDr. Vladimírou Smetanovou, advokátkou se sídlem v Praze 1 – Novém Městě, Vodičkova č. 682/20, proti žalovanému Festool CZ s. r. o. (dříve Tooltechnic Systems CZ, s. r. o.)se sídlem v České Lípě, Chelčického č. 1932, IČO 26142058, zastoupenému JUDr. Pavlem Kolínským, advokátem se sídlem v České Lípě, Arbesova č. 409/6, o odškodnění pracovního úrazu, za účasti Kooperativy pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/21, IČO 47116617, jako vedlejšího účastníka na straně žalovaného, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 38 C 66/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 12. srpna 2014 č. j. 29 Co 585/2013-201, takto:

I. Dovolání žalobce se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 12. 8. 2014 č. j. 29 Co 585/2013-201 podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl, neboť jednak neobsahuje způsobilé vymezení předpokladů přípustnosti dovolání ve smyslu ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. (srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013 sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které bylo uveřejněno pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2014, nebo odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013 sp. zn. 29 Cdo 2488/2013), a jednak v něm byly uplatněny jiné dovolací důvody než ten, který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. (podstatou námitek dovolatele je jeho nesouhlas se skutkovými zjištěními, na jejichž základě soudy učinily závěr, že nedošlo ke zhoršení zdravotního stavu žalobce, a nesouhlas s tím, ke kterým důkazům soudy přihlížely, jak tyto důkazy hodnotily a že nevyhověly návrhům dovolatele na doplnění dokazování dalšími důkazy; dále dovolatel namítá vadu řízení spočívající v „prolomení principu koncentrace řízení“), a v dovolacím řízení nelze pro tyto nedostatky pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2015

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2015, sp. zn. 21 Cdo 239/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.239.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies