25 Cdo 4862/2014

17. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Martou Škárovou v právní věci žalobkyně a) B. F., žalobce b) J. F., žalobce c) Š. F., a žalobkyně d) M. F., zastoupených JUDr. Vilémem Urbišem, advokátem, se sídlem v Bruntále, Dr. E. Beneše 1497/21, proti žalované ARRIVA MORAVA a.s., sídlem v Ostravě, Vítkovická 3133/5, IČO: 258 27 405, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalované AIG Europe limited, organizační složka pro Českou republiku, sídlem v Praze, V Celnici 1031/4, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 8 C 43/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. května 2014, č. j. 71 Co 108/2014-180, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Okresní soud v Bruntále rozsudkem ze dne 5. září 2013, č. j. 8 C 43/2012-100, uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni a) částku 120.000,00 Kč, žalobci b) částku 156.101,00 Kč, žalobci c) částku 87.500,00 Kč, žalobkyni d) 87.500,00 Kč a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalované a vedlejšího účastníka na straně žalované Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 21. května 2014, č. j. 71 Co 108/2014-180, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu zamítl, změnil výrok o nákladech řízení před soudem prvního stupně a rozhodl o nákladech řízení odvolacího.

Proti tomuto rozsudku podali žalobci a) – d) dovolání, které podáním ze dne 21. ledna 2015, doručeným Nejvyššímu soudu dne 28. ledna 2015, vzali zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu žalobců Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. února 2015
JUDr. Marta Škárová

předsedkyně senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 2. 2015, sp. zn. 25 Cdo 4862/2014, ECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.4862.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies