30 Nd 270/2014

25. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a Mgr. Víta Bičáka v exekuční věci oprávněné RWE Energie, s. r. o., se sídlem v Praze 10, Limuzská 3135/12, identifikační číslo osoby 49903209, proti povinné B. H., pro 114,69 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 34EXE 2170/2014, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 34EXE 2170/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Opavě.

O d ů v o d n ě n í :Návrhem z 26. května 2014 se oprávněná domáhala na základě elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Opavě z 27. února 2013, č. j. EPR 7827/2013-7, nařízení exekuce na majetek povinné s tím, aby jejím vedením byl pověřen soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň.Okresní soud usnesením z 8. července 2014, č. j. 34 EXE 2170/2014-39, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že „věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o určení příslušného soudu“. Na základě obsahu spisu dospěl k závěru, že „povinná na adrese uvedené v návrhu, již od 19. června 2013 nebydlí (ukončený pobyt občana ČR) a není zde hlášena k trvalému ani přechodnému pobytu, i když zde bydlela. Místo jejího pobytu v současné době není známé. Za situace, kdy povinná nemá bydliště na území ČR a ze sdělení Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava (č.l. 31-34) nemá na území ČR majetek postižitelný exekucí a nepodniká (č. l 19), vyslovil soud podle § 105 odst. 2 svou místní nepříslušnost a zároveň rozhodl tak, že věc bude dle § 11 odst. 3 o. s. ř. předložena Nejvyššímu soudu ČR k rozhodnutí o určení příslušného soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, místu posledního pobytu povinné na území ČR a skutečnosti, že jiné místo pobytu na území ČR známo není, rozhodl, jak uvedeno ve výroku (srov. též např. usnesení Nejvyššího soudu z 24. května 2012, sp. zn. 21 Nd 135/2012).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 25. února 2015


JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu
Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2015, sp. zn. 30 Nd 270/2014, ECLI:CZ:NS:2015:30.ND.270.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies