22 Cdo 3705/2014

25. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 164

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobkyně R. H., Č. L., zastoupené Mgr. Petrou Krnošovou, advokátkou se sídlem v České Lípě, Arbesova 409, proti žalovanému J. H., M., zastoupenému Alexandrem Petričko, advokátem se sídlem v Liberci, Chrastavská 188/27, o vypořádání zaniklého společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 15 C 129/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 7. února 2014, č. j. 36 Co 146/2013-463, takto:

Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2014, č. j. 22 Cdo 3705/2014-490, se opravuje tak, že slovo „usnesení“ se nahrazuje slovy „Rozsudek Jménem republiky“.

O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví písemného vyhotovení rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2014, č. j. 22 Cdo 3705/2014-490, je nesprávně jako forma rozhodnutí uvedeno „usnesení“, ačkoliv jak vyplývá z protokolu o vyhlášení rozsudku dovolacím soudem ze dne 21. října 2014 (č. l. 488), Nejvyšší soud ve skutečnosti rozhodl o věci rozsudkem.Jelikož se jedná o zřejmou nesprávnost písemného vyhotovení rozsudku, postupoval dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu a záhlaví opravil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto opravného usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 25. února 2015Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátu
Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2015, sp. zn. 22 Cdo 3705/2014, ECLI:CZ:NS:2015:22.CDO.3705.2014.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies