30 Cdo 3579/2014

26. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. d)

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a Mgr. Víta Bičáka v exekuční věci oprávněné GE Money Auto a. s., se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1422/1a, identifikační číslo osoby 60112743, zastoupené JUDr. Miroslavm Nyplem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Dukelská 15, proti povinnému J. W., pro částku 40.544,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 13Nc 3752/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni z 30. ledna 2014, č. j. 12Co 41/2014-119, takto:


Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :
Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 8. ledna 2013, č. j. 13 Nc 3752/2008-58, kterým okresní soud zamítl návrh povinného na zastavení exekuce, podal povinný dovolání.

Oprávněná navrhla odmítnutí dovolání.

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci, v níž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, proti němuž zákon tento mimořádný opravný prostředek nepřipouští (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř. ve znění účinném od 1. 1. 2013), Nejvyšší soud je proto, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.), podle § 243c odst. 1 o. s. ř., odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 26. února 2015

JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu
Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2015, sp. zn. 30 Cdo 3579/2014, ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.3579.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies