30 Cdo 1359/2013

24. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 164

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., ve věci žalobkyně O. Z., právně zastoupené Mgr. Romanem Moussawim, advokátem se sídlem Praha 1, Pařížská 128/22, proti žalovanému V. Z., o určení výživného rodiči, o osvobození od soudních poplatků, ve věci vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 25 C 129/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. února 2013, č.j. 30 Co 115/2013 – 150, takto:Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2014, č. j. 30 Cdo 1359/2013 – 275, se opravuje tak, že v záhlaví uvedeného usnesení se vypouští jméno a příjmení advokáta zastupujícího žalovaného JUDr. Jana Holuba, LL.M.
O d ů v o d n ě n í :


Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2014, č. j. 30 Cdo 1359/2013 – 275, je postiženo chybou v psaní spočívající v tom, že v záhlaví uvedeného usnesení byl uveden původní advokát žalovaného, tj. JUDr. Jan Holub, LL.M., se sídlem Kladno, Kleinerova 1504. Vzhledem k tomu, že advokát dne 2. 1. 2014 vypověděl žalovanému smlouvu o poskytování právních služeb a plnou moc, tak nebyl již oprávněn žalovaného ve věci zastupovat a neměl být uveden v záhlaví výše uvedeného usnesení.Podle § 164 o. s. ř. opraví předseda senátu v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci. Protože opravu nebylo možno provést ve všech stejnopisech rozhodnutí, Nejvyšší soud uvedenou chybu v psaní opravil opravným usnesením a způsobem vyplývajícím z jeho výroku.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.V Brně dne 24. února 2015

JUDr. Lubomír P t á č e k, Ph.D.
předseda senátu
Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2015, sp. zn. 30 Cdo 1359/2013, ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.1359.2013.4, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies