22 Cdo 3611/2014

25. 02. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 164

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobce MUDr. J. Ž., zastoupeného JUDr. Zdeňkem Bučkem, advokátem se sídlem v Kyjově, Jungmannova 1031, proti žalovaným 1) D. M., 2) E. M., zastoupeným JUDr. Bronislavou Orbesovou, advokátkou se sídlem ve Zlíně, Štefánikova 5462, o ochranu vlastnického práva a zdržení se zásahu do výkonu vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 16 C 78/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. února 2014, č. j. 38 Co 205/2012-176, takto:

Výrok II. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. září 2014, č. j. 22 Cdo 3611/2014-226, se opravuje tak, že namísto výroku ,,Žalovaní jsou povinni společně a nerozdílně nahradit žalobci náklady dovolacího řízení ve výši 3 630,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupkyně žalovaných.“ Výrok o náhradě nákladů řízení správně zní ,,Žalobce je povinen nahradit žalovaným k ruce společné a nerozdílné náklady dovolacího řízení ve výši 3 630,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupkyně žalovaných.“

O d ů v o d n ě n í :


Vzhledem k tomu, že ve výroku II. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. září 2014, č. j. 22 Cdo 3611/2014-226, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném označení strany, která je povinna nahradit náklady řízení, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 25. února 2015


Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátuZdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2015, sp. zn. 22 Cdo 3611/2014, ECLI:CZ:NS:2015:22.CDO.3611.2014.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies